Happy Pest STS internet prodavnica za kućne ljubimce

Reklamacije 

Pravo na odustanak od ugovora

Kupac ima pravo da odustane od ugovora u roku od 14 dana od kada mu je proizvod predat. U slučaju odustanka od ugovora, kupac treba da pošalje obaveštenje e-mail na office@happypets.rs, kao i popunjen Obrazac za odustanak od ugovora koji se može preuzeti ovde.  Prilikom slanja obaveštenja i obrasca o odustajanju, kupac može, ali nije u obavezi da navede razloge svog odustanka od ugovora.

Kupac je dužan da pošalje robu u roku od 14 dana od slanja obrasca o odustanku od ugovora i sam će snositi troškove vraćanja robe, sem u slučajevima ukoliko dobije pogrešnu ili oštećenu robu.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je vraćena roba neoštećena. U slučaju oštećenja robe koje je rezultat neadekvatnog rukovanja, kupac je odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja na način koji nije adekvatan. Ukoliko se utvrdi da je neispravnost nastupila krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i roba će biti vraćena kupcu o njegovom trošku.

Happy Pets STS je dužan da u roku od 14 dana nakon prijema obrasca vrati novac na račun koji je kupac naveo u obrascu, bez obzira na to da li je roba plaćena gotovinom, karticom ili uplatom na račun.

Reklamacije i povraćaj robe

Uslovi i postupak reklamacije utvrđeni su u skladu sa Zakonom o trgovini i Zakonom o zaštiti potrošača. Happy Pets STS će na osnovu razmatranja Vašeg zahteva, dati dalje instrukcije i uputiti Vas na sledeći korak.

Ako kupac reklamira ispravnost proizvoda, potrebno je da popuni Reklamacioni list i pošalje na e-mail adresu office@happypets.rs. Takođe, potrebno je dostaviti i sledeću dokumentaciju:

– original računa o kupovini, na uvid (pdf račun koji ste dobili na e-mail ili fiskalni račun).
– popunjen Reklamacioni list sa preciznim opisom neispravnosti proizvoda. Reklamacioni list možete preuzeti ovde.

Happy Pets STS je u obavezi da kupca obavesti o odluci donetoj o reklamaciji u roku od 7 dana od dana prijema reklamacije i da osnovan zahtev iz reklamacije ispuni u daljem roku od 15 dana. Happy Pets STS će nakon prihvatanja reklamacije, u najkraćem roku obezbediti preuzimanje robe, posredstvom dostavljača ovlašćene kurirske službe Aks express kurir. Dodatne troškove kod takvog povraćaja u potpunosti će preuzeti Happy Pets STS nakon čega će bez ikakve naknade poslati kupcu zamenski proizvod prvom mogućom dostavom ili mu odobriti povraćaj novca, prema izboru kupca. Kupac nema prava iz prethodnog stava ako je nedostatak na robi nastao njegovom krivicom, odnosno neadekvatnom upotrebom proizvoda. Kupac ima pravo reklamacije na kupljeni proizvod, za koji se izdaje garantni list, zbog nedostataka koji su nastali u roku naznačenom na garanciji, od 14 dana kupovine. Kupac ima pravo reklamacije na kupljeni proizvod, za koji se ne izdaje garantni list, zbog nedostataka koji su nastali u roku od šest meseci, od dana kupovine.

Ako kupac želi da izvrši zamenu proizvoda, potrebno je da popuni Obrazac za zamenu proizvoda i pošalje na e-mail adresu office@happypets.rs. Happy Pets STS, nakon prihvatanja zahteva za zamenu, u najkraćem roku obezbediti preuzimanje robe, posredstvom dostavljača ovlašćene kurirske službe D Express. Dodatni troškovi kod takvog povraćaja idu na teret Kupca. Obrazac za zamenu proizvoda možete preuzeti ovde.

Povraćaj robe se koristi isključivo u slučaju reklamacije. Ukoliko je roba plaćena karticom putem interneta, Happy Pets STS je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja. Happy Pets STS garantuje povraćaj novca kupcu shodno ishodu reklamacionog procesa.

Reklamacije na oštećenje u transportu

Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidjliva na pakovanju proizvoda, odmah prijavite kuriru koji vam isporuči robu. Ukoliko uočite takvo oštećenje (pocepani delovi i ugnječenje), nemojte potpisati prijem pošiljke ili zamolite kurira da sačeka dok proverite da li oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvoda ili gubitak delova. Ukoliko proizvod nije oštećen, i svi delovi su na broju, potpišite prijem pošiljke. Svako oštećenje pri transportu kupac je dužan da prijavi u roku od 24h od prijema robe na e-mail adresu office@happypets.rs . U slučaju nepoštovanja ovog roka, Happy Pets STS neće biti u mogućnosti da prihvate reklamaciju.

Reklamacija u garantnom roku

Reklamacije se mogu podneti isključivo u slučaju kada je isporučeni proizvod oštećen, nekompletan ili ne odgovara specifikaciji narudžbine. Rok za odgovor na reklamaciju iznosi 8 dana, dok rok za rešavanje reklamacije iznosi 15 dana.

Reklamacije se šalju elektronskim putem na e-mail office@happypets.rs. Nakon prijema reklamacije, ona će biti razmotrena i u roku od osam dana od podnošenja reklamacije kupac će biti obavešten o ishodu reklamacionog procesa.

Happy Pets STS će kupcu koji izjavljuje reklamaciju elektronskim putem potvrditi prijem reklamacije. Reklamacioni list možete preuzeti ovde.

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Happy Pets STS je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Saobraznost

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojavi nesaobraznost u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, izjavu reklamacije možete da pošaljete putem elektronske pošte sa svojim podacima (ime, prezime, telefon, broj računa-otpremnice, šifru artikla koji želite da reklamirate i opis problema koji imate) na našu adresu office@happypets.rs ili da preuzmete Reklamacioni list, popunite ga i sa proizvodom i računom pošaljete na našu adresu Matka Vukovića 10/1, 24000 Subotica.

U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim ili elektronskim putem, odgovorićemo Vam na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje je 15 dana od trenutka podnošenja reklamacije, odnosno 30 dana za tehničku robu.

Saobraznost robe ugovoru se utvrđuje isključivo prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom deklaracijom, odnosno specifikacijom robe.

Happy Pets STS je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na kupca. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na kupca, može se pretpostaviti da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na kupca. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na kupca, može se pretpostaviti da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na kupca i kupac ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala preuzimanja i isporuke, snosi Happy Pets STS. U slučaju da je reklamacija podnesena nakon isteka roka od 6 meseci od kupovine reklamiranog artikla, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Happy Pets STS ima pravo da odlučI o načinu rešavanja reklamacije.

Back to Top