Happy Pest STS internet prodavnica za kućne ljubimce

Politika privatnosti

Happy Pets STS se brine o zašiti Vaših ličnih podataka poštujući odredbe Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014, 6/2016-dr.zakon I 44/2018 dr.zakon), kao i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (Sl.Glasnik RS broj 87/2018). Happy Pets STS se obavezuje da će čuvati sve Vaše lične podatke i ni pod kojim uslovima ih neće ustupati trećem licu, osim ukoliko to Zakon ne bude bilo naloženo. Happy Pets STS se obavezuje da će omogućiti bezbedno i sigurno poslovanje sa našom Internet-prodavnicom.

Da bismo uspešno obradili Vašu porudžbinu, potrebni su nam Vaši sledeći podaci: ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Pomoću tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu porudžbine.

Internet-prodavnica Happy Pets STS će Vaše lične podatke koristiti isključivo u svrhe tehničke administracije sajta, kako bi omogućila pristup posebnim informacijama ili kontaktirala sa Vama zbog informacija u vezi sa Vašom porudžbinom.

Lične podatke korisnika, prikupljene na sajtu www.happypets.rs ćemo čuvati i sprečiti svaku njihovu zloupotrebu. Korisnik bilo kada može zamoliti za pregled ličnih podataka koje naš tim obrađuje, njihovo ograničavanje, brisanje, ispravljanje ili prenos podataka.

Podatke vezane za artikle Vaše potrošačke korpe, kao i o stranicama koje posećuju naši korisnici, koristimo u cilju poboljšanja ponude i unapređenja uslova sigurnije i udobnije kupovine uz ostvarenje pogodnosti.

Vaši lični podaci nikada i ni na koji način neće biti zloupotrebljeni! Happy Pets STS poštuje Vašu privatnost.

Zaštita podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Cookies

Happy Pets STS koristi već pomenute kolačiće, “cookies”, kako bi Vam pomogao da prilagodite korišćenje interneta Vašim potrebama. Kolačić je tekstualni fajl koji je smešten na Vašem hard disku od strane veb-ervera. Kolačići ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus Vašem računaru. Kolačići su jedinstveno dodeljeni Vama i jedino mogu biti pročitani od strane veb-servera u domenu koji Vam ih je poslao. Jedna od osnovnih svrha kolačića je da obezbedi pogodnosti koje će Vam uštedeti vreme. Saglasnost i promena uslova korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa navedenim uslovima korišćenja. Happy Pets STS se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani.

Pravne informacije

Odredbe ovih pravila dopunjavaju i ne poništavaju zakonodavne odredbe iz područja zaštite ličnih podataka. U slučaju neusklađenosti odredbi ovih pravila i zakonodavnih odredbi iz područja zaštite ličnih podataka na snazi su zakonodavne odredbe.

Happy Pets STS može ova pravila promeniti u bilo kojem trenutku. Ova pravila možete proveriti na našem veb-sajtu i na taj način saznati više o izmenama bilo koje vrste.

 

Back to Top